Mô hình ADDIE trong Instructional Design

Mô hình ADDIE, được phát triển bởi Đại học Bang Florida vào những năm 1970, là khuôn khổ nổi tiếng nhất cho ngành thiết kế hướng dẫn nhằm cải thiện hiệu suất. ADDIE là một từ viết tắt đại diện cho năm giai đoạn chính của quá trình thiết kế giảng dạy: Phân tích, Thiết …

Mô hình ADDIE trong Instructional Design Read More »