CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN FONT CHỮ CHO E-LEARNING

1. Không bao giờ dùng quá 3 fonts khác nhau trong 1 dự án Vì nó khiến dự án bị rối mắt và nhìn “nghiệp dư”. Ví dụ: Tiêu đề dùng Times New Roman, Tiêu đề phụ dùng Arial, phần nội dung thì dùng Calibri, các phần chú thích dùng font chữ in nghiêng của …

CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN FONT CHỮ CHO E-LEARNING Read More »