technology

Thử dùng Lumen5 để tạo video

Mình xem video anh Ant Purg và được giới thiệu Lumen5, chương trình tạo video bằng Trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây là video mình đã làm thử, nội dung là 1 khúc của bài viết “Ứng dụng 9 bước hướng dẫn của Gagne vào eLearning”. https://lumen5.com/user/vanpth07/ung-dung-9-buoc-huo-n9597/ Các điểm hay của tool này là …

Thử dùng Lumen5 để tạo video Read More »