Mô hình Kirkpatrick Đánh giá Training (có ví dụ đi kèm)

Mô hình đánh giá Kirkpatrick, do Donald Kirkpatrick phát triển lần đầu tiên vào năm 1959, là mô hình phổ biến nhất để đánh giá hiệu quả của một chương trình đào tạo. Mô hình bao gồm bốn cấp độ đánh giá, nên đôi khi được gọi là “cấp độ của Kirkpatrick” hoặc “bốn cấp …

Mô hình Kirkpatrick Đánh giá Training (có ví dụ đi kèm) Read More »