Các Ứng dụng Google dành cho Giáo dục (GAFE)

Nếu bạn làm trong lĩnh vực Đào tạo/ Giảng dạy và quan tâm đến việc hiện đại hoá việc giảng dạy của mình, bạn nên biết về Các ứng dụng dành cho giáo dục của Google (Google Apps for Education, gọi tắt là GAFE), vì đây là những công cụ hữu ích và phổ biến …

Các Ứng dụng Google dành cho Giáo dục (GAFE) Read More »