15 ĐỊA CHỈ TẢI TEMPLATES CHO E-LEARNING (Miễn phí và Trả phí)

Để tiết kiệm thời gian và công sức thiết kế, việc sử dụng các templates đã được thiết kế sẵn là một giải pháp mà nhiều Instructional Designer hiện nay đang sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu những nơi bạn có thể tìm thấy các mẫu templates miễn phí và trả phí tốt nhất, tương thích với các chương trình thiết kế bài giảng (authoring tools) phổ biến nhất hiện nay: Adobe Captivate, Lectora và Articulate Storyline.

Các e-learning templates là gì?

Các elearning templates là các tệp được thiết kế trước và lập trình sẵn cho các công cụ thiết kế nội dung như Articulate Storyline, Adobe Captivate, Lectora và Microsoft PowerPoint. Các templates giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian thiết kế hướng dẫn (ID) thiết kế đồ họa (graphic design) cũng như  thời gian phát triển (develop) vì bạn không phải thiết kế lại những thứ đã có sẵn.

Các templates thiết kế Elearning thường chứa các mục sau:

  • Phông chữ được định sẵn cho tất cả đối tượng văn bản.
  • Màu sắc được định sẵn cho các đối tượng hình ảnh.
  • Bố cục (Layouts) cho các loại trang khác nhau.
  • Các yếu tố thiết kế như backgrounds và các tài sản (assets) khác.

Các lợi ích của việc sử dụng templates

1. Giúp bạn tiết kiệm thời gian 

Phần lớn các suy tính về phông chữ, màu sắc và bố cục đã được làm sẵn. Bạn có thể bắt tay luôn vào viết storyboard và phát triển nội dung cho khóa học.

2. Tránh được các lỗi sai

Các templates từ những nguồn uy tín đã được kiểm tra và chạy thử để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Bạn chỉ cần chèn văn bản, hình ảnh, âm thanh vào, vì vậy bạn sẽ tránh được nhiều lỗi sai và các vấn đề kỹ thuật so với việc tự xây dựng từ đầu. 

15 nơi tốt nhất để tìm các e-learning templates miễn phí và trả phí

7 trang có trả phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *