van.pth07@gmail.com

Meet the Team Interaction

This project was created in response to Elearning Challenge #342 on Elearning Heroes Community. I got the inspiration from Jodi Sansone’s beautiful project and create my own version with some twists. For this project, I used Data Entry (Text) to make it more personal (the part where learner inputs their name) and used Lightbox to …

Meet the Team Interaction Read More »

Làm video hoạt hình bằng công cụ Vyond – Animated Videos with Vyond

Vyond là một công cụ rất thú vị để làm các video hoạt hình một cách tiện lợi và nhanh chóng. Đây là một công cụ thuộc dạng hơi cao cấp trong giới e-elearning vì giá của nó khá đắt cho một tài khoản Premium để trải nghiệm được tương đối đầy đủ tính năng, …

Làm video hoạt hình bằng công cụ Vyond – Animated Videos with Vyond Read More »