Làm video hoạt hình bằng công cụ Vyond – Animated Videos with Vyond

Vyond là một công cụ rất thú vị để làm các video hoạt hình một cách tiện lợi và nhanh chóng. Đây là một công cụ thuộc dạng hơi cao cấp trong giới e-elearning vì giá của nó khá đắt cho một tài khoản Premium để trải nghiệm được tương đối đầy đủ tính năng, còn nếu dùng tài khoản thường thì bị hạn chế khá nhiều.

Gần đây mình có cơ hội sử dụng Vyond Premium và làm 1 video Onboarding cho nhân viên mới. Video có 2 bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Bản tiếng Việt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *