Cách tiếp cận phương pháp Blended Learning (Học kết hợp) theo Đại học KHXH Singapore

Lộ trình học phương pháp Blended Learning này mình ghi theo Brochure của trường SUSS (Singapore University of Social Sciences)

Chủ đề cần học (có lẽ là theo thứ tự):

 • Sự phát triển của phương pháp BL (học tập kết hợp)
 • Mô hình học kết hợp
 • Công nghệ và phong cách giảng dạy trong học tập kết hợp
 • Chủ đề về công nghệ, người học đã trưởng thành (adult learner) và những hạn chế của nó trong học tập kết hợp
 • Tâm lý học tập và cộng đồng học tập
 • Tâm lý học hành vi và hành vi trong học tập kết hợp
 • Nhược điểm và rào cản đối với học tập kết hợp
 • Hỗ trợ từ bạn học (peer support) và sự gắn kết của sinh viên trong môi trường bình thường mới
 • LMS và tính xác thực của khóa học (course authenticity)
 • Các khó khăn và yêu cầu trong e-delivery (phân phối khoá học trên mạng)
 • Thiết kế học tập đa mô hình trong học tập kết hợp
 • Xây dựng năng lực và kiến thức dành cho thế kỷ 21

Sách giáo khoa: Essentials for Blended Learning A Standards-Based Guide, tác giả Jared Stein, Charles R. Graham.

Quyển sách này được khen là viết rất dễ hiểu, ít thuật ngữ phức tạp, nên cực kì phù hợp với ai mới bắt đầu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *